97 - Surah Al-Qadr

The Majesty

    Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Innaa anzalnaahu fee lailatil qadr
  2. Wa maa adraaka ma lailatul qadr
  3. Lailatul qadri khairum min alfee shahr
  4. Tanaz zalul malaa-ikatu war roohu feeha bi izni-rab bihim min kulli amr
  5. Salaamun hiya hattaa mat la'il fajr