109 - Surah Al-Kafirun

The Disbelievers

    Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Qul yaaa-ayyuhal kaafiroon
  2. Laaa a'budu maa t'abudoon
  3. Wa laaa antum 'aabidoona maaa a'bud
  4. Wa laaa ana 'abidum maa 'abattum
  5. Wa laaa antum 'aabidoona maaa a'bud
  6. Lakum deenukum wa liya deen.