Qur'an Transliteration


93. Surah Ad-Duha

(The Early Hours)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wad duhaa
 2. Wal laili iza sajaa
 3. Ma wad da'aka rabbuka wa ma qalaa
 4. Walal-aakhiratu khairul laka minal-oola
 5. Wa la sawfa y'uteeka rabbuka fatarda
 6. Alam ya jidka yateeman fa aawaa
 7. Wa wa jadaka daal lan fahada
 8. Wa wa jadaka 'aa-ilan fa aghnaa
 9. Fa am mal yateema fala taqhar
 10. Wa am mas saa-ila fala tanhar
 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad dith

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top