Qur'an Transliteration


Surah Al-Lail

(The Night)
< Previous Next >

Mishary Al-AfasyAbdul BasitSaad GhamdiMahmoud Al-HusaryMuhammad JibreelAbdul Hadi KanakeriMuhammad Siddeeq Al-MinshawiWadee Hammadi Al-Yamani

(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)


Verse by Verse | Print

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wallaili izaa yaghshaa
 2. Wannahaari izaa tajalla
 3. Wa maa khalaqaz zakara wal unthaa
 4. Inna sa'yakum lashattaa
 5. Fa ammaa man a'taa wattaqaa
 6. Wa saddaqa bil husnaa
 7. Fasanu yassiruhoo lilyusraa
 8. Wa ammaa man bakhila wastaghnaa
 9. Wa kazzaba bil husnaa
 10. Fasanu yassiruhoo lil'usraa
 11. Wa maa yughnee 'anhu maaluhooo izaa taraddaa
 12. Inna 'alainaa lal hudaa
 13. Wa inna lanaa lal Aakhirata wal oolaa
 14. Fa anzartukum naaran talazzaa
 15. Laa yaslaahaaa illal ashqaa
 16. Allazee kazzaba wa tawallaa
 17. Wa sa yujannnabuhal atqaa
 18. Allazee yu'tee maalahoo yatazakkaa
 19. Wa maa li ahadin 'indahoo min ni'matin tujzaaa
 20. Illab tighaaa'a wajhi rabbihil a 'laa
 21. Wa lasawfa yardaa

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top