Qur'an Transliteration


Surah Ash-Shams

(The Sun)
< Previous Next >

Mishary Al-AfasyAbdul BasitSaad GhamdiMahmoud Al-HusaryMuhammad JibreelAbdul Hadi KanakeriMuhammad Siddeeq Al-MinshawiWadee Hammadi Al-Yamani

(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)


Verse by Verse | Print

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wash shamsi wa duhaa haa
 2. Wal qamari izaa talaa haa
 3. Wannahaari izaa jallaa haa
 4. Wallaili izaa yaghshaa haa
 5. Wassamaaa'i wa maa banaahaa
 6. Wal ardi wa maa tahaahaa
 7. Wa nafsinw wa maa sawwaahaa
 8. Fa-alhamahaa fujoorahaa wa taqwaahaa
 9. Qad aflaha man zakkaahaa
 10. Wa qad khaaba man dassaahaa
 11. Kazzabat Samoodu bi taghwaahaaa
 12. Izim ba'asa ashqaahaa
 13. Faqaala lahum Rasoolul laahi naaqatal laahi wa suqiyaahaa
 14. Fakazzaboohu fa'aqaroohaa fadamdama 'alaihim Rabbuhum bizambihim fasaw waahaa
 15. Wa laa yakhaafu'uqbaahaa

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top