Qur'an Transliteration


86. Surah At-Tariq

(The Night Comer)
< Previous Next >


(Recitation by Mishary Rashid Alafasy)


Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wassamaaa'i wattaariq
 2. Wa maaa adraaka mattaariq
 3. Annajmus saaqib
 4. In kullu nafsil lammaa 'alaihaa haafiz
 5. Fal yanzuril insaanu mimma khuliq
 6. Khuliqa mim maaa'in daafiq
 7. Yakhruju mim bainissulbi wat taraaa'ib
 8. Innahoo 'alaa raj'ihee laqaadir
 9. Yawma tublas saraaa'ir
 10. Famaa lahoo min quwwatinw wa laa naasir
 11. Wassamaaa'i zaatir raj'
 12. Wal ardi zaatis sad'
 13. Innahoo laqawlun fasl
 14. Wa maa huwa bil hazl
 15. Innahum yakeedoona kaidaa
 16. Wa akeedu kaidaa
 17. Famahhilil kaafireena amhilhum ruwaidaa

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top