Qur'an Transliteration


Surah At-Tariq

(The Night Comer)
< Previous Next >

Mishary Al-AfasyAbdul BasitSaad GhamdiMahmoud Al-HusaryMuhammad JibreelAbdul Hadi KanakeriMuhammad Siddeeq Al-MinshawiWadee Hammadi Al-Yamani

(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)


Verse by Verse | Print

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wassamaaa'i wattaariq
 2. Wa maaa adraaka mattaariq
 3. Annajmus saaqib
 4. In kullu nafsil lammaa 'alaihaa haafiz
 5. Fal yanzuril insaanu mimma khuliq
 6. Khuliqa mim maaa'in daafiq
 7. Yakhruju mim bainissulbi wat taraaa'ib
 8. Innahoo 'alaa raj'ihee laqaadir
 9. Yawma tublas saraaa'ir
 10. Famaa lahoo min quwwatinw wa laa naasir
 11. Wassamaaa'i zaatir raj'
 12. Wal ardi zaatis sad'
 13. Innahoo laqawlun fasl
 14. Wa maa huwa bil hazl
 15. Innahum yakeedoona kaidaa
 16. Wa akeedu kaidaa
 17. Famahhilil kaafireena amhilhum ruwaidaa

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top