Qur'an Transliteration


114. Surah An-Nas

(The Men)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Qul a'oozu birabbin naas
  2. Malikin naas
  3. Ilaahin naas
  4. Min sharril waswaasil khannaas
  5. Allazee yuwaswisu fee sudoorin naas
  6. Minal jinnati wannaas (End Juz 30)

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top