Qur'an Transliteration


111. Surah Al-Lahab

(The Flame)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Tabbat yadaa abee Lahabinw-wa tabb
  2. Maa aghnaa 'anhu maaluhoo wa ma kasab
  3. Sa-yaslaa naaran zaata lahab
  4. Wamra-atuhoo hammaa latal-hatab
  5. Fee jeedihaa hablum mim-masad

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top