Qur'an Transliteration


110. Surah An-Nasr

(The Help)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Iza jaaa'a nasrul-laahi walfath
  2. Wa ra-aitan naasa yadkhuloona fee deenil laahi afwajaa
  3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahoo kaana tawwaaba

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top