Qur'an Transliteration


109. Surah Al-Kafirun

(The Disbelievers)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Qul yaaa-ayyuhal kaafiroon
  2. Laaa a'budu maa t'abudoon
  3. Wa laaa antum 'aabidoona maaa a'bud
  4. Wa laaa ana 'abidum maa 'abattum
  5. Wa laaa antum 'aabidoona maaa a'bud
  6. Lakum deenukum wa liya deen.

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top