Qur'an Transliteration


101. Surah Al-Qari'ah

(The Calamity)
< Previous Next >


(Recitation by Abdul Hadi Kanakeri)Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Al qaari'ah
 2. Mal qaariah
 3. Wa maa adraaka mal qaari'ah
 4. Yauma ya koonun naasu kal farashil mabthooth
 5. Wa ta koonul jibalu kal 'ihnil manfoosh
 6. Fa-amma man thaqulat mawa zeenuh
 7. Fahuwa fee 'ishatir raadiyah
 8. Wa amma man khaffat mawa zeenuh
 9. Fa-ummuhu haawiyah
 10. Wa maa adraaka maa hiyah
 11. Naarun hamiyah

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +Show Arabic with English Audio +


Show Tafseer +


top