Al-Kafirun (109)

The Disbelievers  1. Qul yaaa-ayyuhal kaafiroon
  2. Laaa a'budu maa t'abudoon
  3. Wa laaa antum 'aabidoona maaa a'bud
  4. Wa laaa ana 'abidum maa 'abattum
  5. Wa laaa antum 'aabidoona maaa a'bud
  6. Lakum deenukum wa liya deen.