Qur'an Transliteration

Surah Al-Lahab (111)

(The Flame)
< Previous Next >Bismillaahir Rahmaanir Raheem
  1. Tab bat yadaa abee Lahabinw-wa tabb
  2. Maa aghnaa 'anhu maaluhu wa ma kasab
  3. Sa yas laa naran zaata lahab
  4. Wam ra-atuh hamma latal-hatab
  5. Fee jeediha hab lum min-masad

Show English +


Show Arabic +


Show English Audio +


Show Tafseer +

top