Al-Qadr (97)

The Majesty

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

  1. Innaa anzalnaahu fee lailatil qadr
  2. Wa maa adraaka ma lailatul qadr
  3. Lailatul qadri khairum min alfee shahr
  4. Tanaz zalul malaa-ikatu war roohu feeha bi izni-rab bihim min kulli amr
  5. Salaamun hiya hattaa mat la'il fajr